اخه دیشب انقدر من باهاش ور رفتم یه چند دقیقه connect شد ولی بعد از اون دیگه نشد .